Months Results 2017

 

 

 

S.N.

STUDENT PHOTO

NAME FATHER NAME SUBJECT MM OBT RANK
  1.         Akash Meena  Mr. Harveer Singh  MS Excel  25 24 1st
  2. Ashish Tiwari Mr. Rampratap Tiwari  MS Word 25 12 1/2 1st
  3. Harsh Saini Mr. Bhagwan singh saini 7th (math)
25 16 1st
  4. Joohee Yadav Mr. Kallu kushwah Class 10th(Math) 25 23 1/2 1st
  5. Nikita Prajapati Mr. Mohan Singh Prajapati Basic 25 16 1st
  6.

Shivani Kushwah 

Mr. Neeraj Kushwah  10th   25  25  1st 
  7.

Vishal Kirar

Mr. Chainsingh Kirar 10th  25  24 1/2  1st 
   8. Arjun kushwah  Mr. Ajay Singh Kushwah Basic 25  15 1/2 2nd
   9. Rupesh Shrivastav  Mr. Anup Shrivastav   MS Excel  25  21  2nd 
  10.   Subham Ahirwar  Mr. Lal Chandra Ahirwar  Class 10th  25 21 2nd 
  11. Ubed Qureshi  Mr. Aabid Qureshi MS Word  25  10 2nd 
   12. Lata Ahirwar  Mr. Dhanraj Ahirwar 7th(Maths)  25  12  2nd 
  13.  Rani Sharma Mr. Rambabu Sharma Basic 25 14 1/2 3rd
  14. Jaya Banjara Mr. Mangal Singh Banjara MS Word 25 09 3rd
  15. Rishabh Shrivastav  Mr. Arvind Shrivastav MS Excel  25 14 3rd
  16. Shivani Kushwah Mr. Neeraj Kushwah 10th 25 18 1/2 3rd
  17. Sonu Kushwah Mr. Neeraj Kushwah  7th  25  11   3rd
  18   Ayushi Rajput  Mr. Rajveer Rajput  M.S. Word   25  19   2nd
   19.  Prachi Sharma  Mr. Surendra Sharma  Pagemaker 25 23  2nd